Porovnat
Všechny kategorie

Whistleblowing

Whistleblowing – oznámení podle zákona o ochraně oznamovatelů.

Pojem whistleblowing se používá pro oznamování protiprávního jednání, ke kterému dochází v rámci zaměstnání. Oznamovatel (whistleblower) upozorní instituci nebo orgán oprávněný k prověření či zakročení na nelegitimní, neetické nebo nezákonné praktiky na pracovišti, které se dějí se souhlasem jeho nadřízených a jdou proti veřejnému zájmu či ohrožují veřejnost.

Na základě povinností vyplívajících ze směrnice EU 2019/1937 a zákona č. 171/2023 Sb., o ochraně oznamovatelů, v platném znění („Zákon“), je společnost TECAM PCV a.s. povinna vést vnitřní oznamovací systém pro jednání, které má znaky trestného činu nebo přestupku, za který zákon stanoví sazbu pokuty, jejíž horní hranice je alespoň 100000 Kč, jakož i pro další jednání uvedené v § 2 Zákona.

Oznámení potenciálního protiprávního jednání nám může pomoci včas idenfitikovat problémy a zamezit jim již v počátcích. Naše firemní kultura je založena na jasné zodpovědnosti a důvěře. Jednání v souladu s právními předpisy a férová soutěž jsou pevnou součástí našich podnikatelských aktivit a důležitým předpokladem k trvalému zajištění našich firemních úspěchů, proto všechna upozornění na porušení jsou pečlivě a důvěrně posuzována. Systém zajišťuje oznamovateli ochranu a zamezuje případným odvetným opatřením.

Jak podat oznámení?

Oznámení prostřednictvím whistleblowing linky můžete využít, pokud jste osoba, která pro TECAM PCV a.s. vykovává závislou práci v základním pracovněprávním vztahu. Tímto zároveň sdělujeme, že ve smyslu § 9 odst. 2 písm. a) Zákona jsme vyloučili možnost podat oznámení prostřednictvím vnitřního oznamovacího systému osobám, které nevykonávají pro společnost práci nebo jinou obdobnou činnost podle § 2 odst. 3 písm. a), b), h) nebo i) Zákona.

Oznámení lze podat:

 • elektronicky prostřednictvím e-mailu
  prosetrovatel@tecampcv.cz
 • telefonicky prostřednictvím tel. linky
  Blanka Podzimková   +420 777 209 140
 • vložit do schránky, která je označena „ Schránka pro příjem oznámení Whistleblowing“ a je umístěna v prostorách vstupní haly v sídle společnosti:
  TECAM PCV a.s.
  Kotrčova 304
  503 01 Hradec Králové
 • v listinné podobě poštou na adresu
  TECAM PCV a.s.
  Kotrčova 304
  503 01 Hradec Králové
  Je třeba označit jeho „ důvěrné“ či jiným obdobným textem, například " whistleblowing", „oznámení podle Zákona č. 171/2023 Sb.“ nebo podobně
 • osobně (ústně) na adrese pověřené osoby
  Blanka Podzimková
  TECAM PCV a.s.
  Kotrčova 304,
  503 01 Hradec Králové
  v případě žádosti o schůzku je třeba si ji nejdříve telefonicky sjednat

Oznámení mohou být podávána i prostřednictvím  Ministerstva spravedlnosti ČR.

Při podání oznámení je potřeba uvádět identifikační údaje jako je jméno, příjmení a datum narození či jiný identifikátor k ověření totožnosti. V případě anonymních oznámení není možné poskytnout ochranu před odvetnými opatřeními. Příslušné osoby určené pro přijetí a vyřízení oznámení mají povinnost mlčenlivosti a její porušení je sankcionováno.

Poučení o vědomě nepravdivém oznámení

Fyzické osobě, která podá vědomě nepravdivé oznámení, nenáleží ochrana před odvetnými opatřeními. Oznamovatel se dopustí přestupku tím, že podá vědomě nepravdivé oznámení, za což lze uložit pokutu do výše 50 000 Kč.


Požadavek nemůže být odeslán. Zkuste to znovu později

Košík obsahuje nepovolené položky

Košík je prázdný

Zobrazit košík

Zboží bylo přidáno do porovnání

Prosím čekejte...
Objednávku nelze dokončit, zkuste to prosím později